Yoga per a nens i nenes

Nens/es a partir de 7-8 anys. 

També per adolescents.

Vull destacar que he portat amb molt èxit grups de nens em centres i escoles.

Puc mostrar-vos fotografies i vídeos.

Es tracta d’un Ioga atent a les dificultats o circumstàncies particulars de cada cos i aporta molts beneficis als nens i nenes:

  1. Ajuda a gestionar les seves emocions ajudant-los al rendiment escolar i
    en la relació amb el seu entorn.
  2. Permet sentir-se millor amb si mateix, estabilitza el seu caràcter i millora
    el seu to neuromuscular.
  3. Augmenta l’autoestima dels nens, potenciant tant l’empatia com la
    comunicació.

Coreografia dirigida per mi de varies escoles i centres. Presentada davant al Institut de les Ciències de l’Educació ICE-UPC a professors assistents a un curs de formació de Ioga a les escoles.
Diferentes coreografies de final de curs
Salamba Sirsasana penjada de les cordes del sostre